Perspexo Schijf van Vijf™

Winst & Waarde™-scan

Door de scan te doen komt u er heel snel achter wat de sterke en minder sterke terreinen zijn binnen uw bedrijf. Ongeveer de helft van de vragen hebben betrekking op de Schijf van Vijf™ van uw bedrijf.

Een gezond bedrijf heeft een goed uitgebalanceerde Schijf van Vijf™.
Deze bestaat uit de 5 bedrijfseconomische vakgebieden: strategie, financiën, marketing, organisatie en communicatie + identiteit. Afhankelijk waar het bedrijf nu staat, en wat de volgende stap is op de levenscyclus zullen bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering meer of minder belangrijk zijn voor winst- en waardeverbetering. Voor meer uitleg over de Schijf van Vijf en de Levenscyclus zie hoofstuk 3 van de bestseller "Maak je bedrijf meer waard".

Hoe werkt de Winst & Waarde-scan?
Geef per onderdeel aan in hoeverre dit op uw bedrijf van toepassing is, met een cijfer tussen de 1 en 10. Hierbij staat 10 voor helemaal van toepassing en een 1 voor helemaal niet van toepassing. Aangezien veel bedrijven meer directeuren hebben die gezamenlijk de directie voeren/zijn, houden we hier bij de vragen rekening mee. Mocht u enig directeur zijn, vul dan dezelfde scores in bij de vragen over meerdere directeuren.

Een waardevolle investering
In 5 á 10 minuten brengt u zelf de potentie, blinde vlekken en dode(lijke) hoeken voor winstgevendheid en waardecreatie van uw bedrijf in kaart. U krijgt een beknopt advies inzake de uitkomsten van de Schijf van Vijf™ van uw bedrijf in uw mailbox.
 
De Winst & Waarde scan™, met als basis de Schijf van Vijf™ scan, maakt onderdeel uit van het MBW™ programma. De scan wordt gratis beschikbaar gesteld aan ondernemers, en mag alleen voor het invullen van de eigen gegevens gebruikt worden. Copy rights behoren aan PerspeXo.

Start de Winst&Waarde™-scan »